Vlucht naar
mijn droom

Vlucht naar mijn droom. Het verhaal van een klein en fragiel meisje uit het getto in het voormalige Joegoslavië dat na een familietragedie de wereld van het Westen ontdekt. Ze zag haar land uit elkaar vallen en besloot de nog te prille liefde naar België te volgen. Daar investeerde ze in zichzelf en zocht de kansen op die haar pad kruisten. Vanuit wilskracht, doorzettingsvermogen en een voortdurende honger naar kennis. Het leven spaarde haar niet. Een gebroken hart. Een stresserende werkomgeving. Een gezondheidsprobleem. Als alleenstaande moeder alles geven voor haar kind. Elke dag opnieuw. Dan lachte het geluk haar toe. Ze begon aan nieuwe avonturen op relationeel, zakelijk en spiritueel gebied. Ze baat vandaag samen met haar man een succesvolle kmo uit. Ze vormen niet alleen een liefdeskoppel maar ook een sterk businessteam. Ze vond haar American Dream in Vlaanderen.

Haar ongelooflijke wil schonk haar een happy end: als kind van een gebroken gezin dat in bittere armoede leefde, creëerde ze voor zichzelf familiewarmte in een welvarende omgeving.

Vandaag zoekt ze steeds de perfectie in de vrouw: slim, capabel, mooi, verzorgd en vriendelijk. Maar ze ontwijkt de confrontatie met haar eigen kwetsbaarheid niet. Omdat ze weet dat dit haar sterker maakt. Ze gaat voortdurend op zoek naar haar betere zelf. Tegen de stroom in, de limiet verleggend. Telkens opnieuw: een stapje verder op haar ontdekkingsreis. Op de tocht die haar bij het ultieme levensgeluk en het inzicht in zichzelf moet brengen. Om te worden wie ze wil zijn. Haar verhaal: een vlucht naar haar droom.

Seka Dobric staat een deel
van de opbrengst
van dit boek af
aan onderzoek naar
de ziekte CVS.

Wilt u haar steunen?

  • Bestel dan hier het boek voor 20,00 euro via onze webshop of via overschrijving.
  • Relatie geschenk: Het boek van Seka is een prachtige relatie geschenk! Voor bedrijven hebben wij mooie pakketten voorzien waarin u naast boek als relatie geschenk, mogelijkheid hebt om Seka te uitnodigen als inspirerende spreker voor uw bedrijfsevent.
  • Wenst u Seka Dobric als Gastspreker te uitnodigen? Geef ons dan een seintje per e-mail dobricseka@gmail.com. En wij nemen contact met u op.

 

Seka Dobric

Vlucht naar mijn droom

Mijn moeder. Ze lag voor dood op de grond. In een plas bloed. Ik gilde het uit. Mijn drie broertjes Adem, Zele en Amir en mijn zusje Mila volgden mijn voorbeeld. De paniek sloeg toe. Gaf moeder nog een teken van leven, bewoog ze nog? Wie kon haar helpen? De dader stond voor onze neus.

De dader was mijn vader. Het deerde hem niet. Emotieloos gooide hij zijn wapen, een schroevendraaier, op de grond. Hij rochelde nog naar het schijnbaar levenloze lichaam van moeder. Zonder enig respect voor haar waggelde hij het huis binnen en zocht zijn bed op. Zijn roes uitslapen. Na de zoveelste dronken episode uit zijn leven. Deze keer bleef hij drie dagen en nachten weg. Zonder moeder in te lichten over waar hij zich ophield. Dat kenden we intussen wel. Vroeger voelde ik me onzeker en ongelukkig als hij weer eens verdween.

Dat gevoel ebde weg, want het gaf mij in zekere zin een beetje rust. Het verdreef voor een tijdje de angst uit mijn leven en uit dat van mijn broertjes en zusje. De angst voor zijn agressie.

Hij gedroeg zich immers niet als een liefhebbende vader, maar wel als een boosaardige, vreemde man. Voortdurend onder invloed van de drankduivel. Hij trok door onze geboortestreek op een verouderde motormachine. Als ik het geronk in de verte hoorde, kromp ik ineen. Hij keerde altijd terug op het moment dat je hem niet verwachtte.

Ik werd als kind geconfronteerd met honger en koude. Ik droeg versleten kleding, de speelgoedmand gaf steeds een lege aanblik en uit de afwasbak kropen kakkerlakken. Ik paste me aan deze situatie aan en zocht steeds naar afleiding. Ik leerde overleven en dat lukte me aardig.

Als het akelige motorgeluid de aanwezigheid van vader aankondigde, veranderde mijn gemoed. Ik wist wat zou volgen: gevloek, kettinggerinkel, een slag op het ijzeren hek en piepende scharnieren. Ik probeerde me onbewust af te schermen van de gebeurtenissen. Moeder hield zich kranig en sprong steeds voor ons in de bres. Ze bracht mijn bange broertjes in veiligheid en wachtte hem op. Wetende wat zou volgen.

Wachtende tot de boel zou ontploffen en zij voor de zoveelste keer het slachtoffer van zijn woede zou worden.

Een walm van alcohol, sigarettenrook en lichaamsgeuren verspreidde zich over de kamer. Ik zag een verwarde en morsige man – slonzig gekleed en met een onverzorgde haardos – die zich niet kon bedwingen, haar strompelend de huid kwam volschelden en haar vervolgens ernstig mishandelde. Dat scenario herhaalde zich telkens. Moeder kende dat en daarna trachtte ze alles in de juiste plooi te leggen.

Deze keer liep het uit de hand. Vader keek vol woede naar moeder. De wrok droop van zijn gezicht. Hij schreeuwde haar de lelijkste verwensingen toe. Hij takelde haar toe met een schroevendraaier tot ze niet meer bewoog. Hij toonde geen enkel teken van medelijden of wroeging. Integendeel, hij verliet zonder één woord de kamer. Zij lag daar op de grond. Ik nam haar in de armen. Ze was mijn moeder. Leefde ze nog?